Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Van zodra ze hun rijbewijs behalen, kiezen sommige jongeren voor een verzekering op hun eigen naam. Anderen rijden met een wagen die is verzekerd op naam van hun ouders. De hoofdbestuurder is dan vaak één van de ouders, terwijl de jongere secundaire bestuurder is.

Blijkt echter in de praktijk de jongere de hoofdbestuurder van het voertuig te zijn, dan is het wettelijk verplicht om dat aan de verzekeraar te melden.

 

Rijdt de jongere met een auto door zijn ouders verzekerd?
Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Hij rijdt af en toe met het voertuig

Dan moet hij als gewone bestuurder worden opgegeven. Dat betekent een lichte verhoging van de premie, maar de alvast verzamelde jaren rijervaring tellen dan mee bij de latere berekening van zijn bonus-malus. Bovendien zal, als de jongere minder dan 23 jaar oud is, de vrijstelling BA niet van toepassing zijn als hij een ongeval veroorzaakt.

  • Hij is de voornaamste bestuurder van het voertuig

Dan moet dat worden gemeld aan de verzekeringsmaatschappij, die de premie bijgevolg zal aanpassen. Is de jongere minder dan 23 jaar oud, dan is ook in dit geval de vrijstelling BA niet van toepassing als hij een ongeval veroorzaakt.

Staat in dit scenario de jongere echter niet vermeld als hoofdbestuurder, en veroorzaakt hij zo een ongeval, dan kan de verzekeringsmaatschappij:
zich tegen zijn ouders keren en van hen de volledige terugbetaling eisen van de gestorte schadevergoedingen aan slachtoffers.

Dat bedrag kan zeer hoog oplopen, zeker als er sprake is van lichamelijke letsels;
beslissen om de schade aan het verzekerde voertuig niet te vergoeden en de betaalde premies toch te houden.

Solliciteer nu