17-03-20

Paasactie 2020: WIN een chocoladestuk van Fidelis!

🐣🍫 ! PAASACTIE ! 🍫🐣

Win dit prachtige 100% chocoladestuk geschonken door Fidelisteam.

Wil jij winnen?

👍 LIKE dit bericht & onze facebookpagina

🌍 DEEL dit bericht openbaar

📍 TAG de persoon met wie je dit wil delen

❓ REAGEER met hoeveel u denkt dat dit chocoladestuk weegt in kg (2 cijfers na de komma. Bijvoorbeeld: 1,02 kg.)

 

🏆 WINNAAR maken we bekend op 13/04/2020

 

🤞 VEEL SUCCES !

Wedstrijdvoorwaarden PAASACTIE

De “Organisator”:    FIDELIS CVBA

GISTELSTEENWEG 341 A

8490     JABBEKE

 

De Organisator organiseert deze “Wedstrijd” PAASACTIE  met vragen en een schiftingsvraag waarbij een prijs kan gewonnen worden.

Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de “Deelnemer” uitdrukkelijk de toepassing van deze “Voorwaarden”.

 

 1. De Wedstrijd:
  • De Wedstrijd loopt van 12 maart tot en met 12 april om 24u.
  • Om kans te maken om te winnen dient de Deelnemer minstens het bericht op onze Facebookpagina als Organisator te liken en openbaar te delen door een persoon te taggen met wie je het bericht wil delen. Wie het dichtst in de buurt zit met  het antwoord op de schiftingsvraag zal het reuze gevuld paasei winnen. Maximum één deelname per persoon.
  • De schiftingsvraag is hoeveel weegt het gevulde paasei met ons logo FIDELIS in kilogram tot 2 cijfers na de komma.
  • De prijs wordt toegekend door de Organisator op woensdag 15 april om 17 uur op de locatie van het kantoor te Oudenburg, Marktplein 15 en de winnaar wordt bekend gemaakt via mail, brief of sociale media.

 

 1. De prijs:
  • De eerste en enige prijs is een chocolade superei gevuld met eieren in fondant, melk en witte chocolade
  • De winnaar kan tot uiterlijk tot 14 dagen na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt elke aanspraak op de prijs definitief.
  • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering van de prijs, schending van deze Voorwaarden of van de voorwaarden verbonden aan de prijs, zal de prijs niet worden toegekend en heeft de Organisator het recht om de volgende in lijn tot winnaar te benoemen indien dit nog mogelijk is.
  • De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt, de Organisator is noch verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken noch voor eventuele schade bij verzending, levering, gebruik en/of genot (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

 

 1. De (winnende) Deelnemer:
  • De winnaar(s) van de prijs gaat akkoord met de bekendmaking van zijn/haar naam en stad of gemeente. De winnaar verleent zijn/haar medewerking aan de promotionele activiteiten van de Organisator op verzoek van deze laatste en dit uiteraard binnen de perken van hetgeen redelijkerwijze van de winnaar kan worden verwacht in het kader van deze Wedstrijd zoals publiciteit omtrent de prijsuitreiking en promotionele activiteiten en foto’s en door de Deelnemers geleverde bijdragen via alle media zoals de radio, televisie en internet. De Deelnemer zal door de Organisator niet vergoed worden voor de verleende medewerking aan deze promotionele activiteiten.
  • De Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk om te voldoen aan de toegangsvoorwaarden om te genieten van de prijs zoals – maar geenszins beperkt tot -paspoort, leeftijd en geschiktheid.
  • De Organisator, alsook alle werknemers van de Organisator, hun inwonende partners en familie tot de derde graad zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Privacy – persoonsgegevens
  • De Organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemers en beheert deze vertrouwelijk en conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming.
  • Elke Deelnemer geeft zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan de Organisator om de persoonsgegevens te gebruiken om de Wedstrijd uit te voeren en de prijs toe te kennen en uit te reiken. In dat kader is de Organisator gerechtigd om de persoonsgegevens van de winnende Deelnemer te verstrekken aan derden, die betrokken zijn bij de Wedstrijd zoals leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten.
  • De Deelnemer geeft tenslotte zijn/haar uitdrukkelijk toestemming om door de Organisator op de hoogte te worden gehouden van producten en/of diensten van de Organisator.
  • Elke Deelnemer heeft het recht op consultatie, rectificatie en schrapping van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een Deelnemer echter zijn/haar akkoord intrekt voor het beheer van zijn/haar persoonsgegevens kan de Deelnemer niet langer deelnemen aan de Wedstrijd en vervalt elke aanspraak van de Deelnemer op de prijs.

Voor elk verzoek aangaande persoonsgegeven en/of het beheer van persoonsgegevens kan u contact opnemen met de Data Privacy Officer van de Organisator: Eddy Hoeman.

Solliciteer nu