09-08-21

7 op de 10 Vlamingen verschijnen onverdedigd voor de politierechtbank

Het is niet zo goed gesteld met de algemene kennis van de Vlaming over de rechtsbijstandsverzekering. 74 % denkt er een te hebben terwijl maar amper 1 op 4 er gebruik van maakt of weet wat de verzekering precies inhoudt. En, daar willen wij wat aan doen! Daarom schaven we je kennis over de rechtsbijstandsverzekering in dit artikel wat bij!

Rechtsbijstandsverzekering in het kort

Een verzekering rechtsbijstand behartigt jouw belangen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt veroorzaakt of schade hebt geleden. Wanneer je zo’n verzekering aangaat, ben je verplicht om als verzekeringnemer alle informatie over een mogelijk conflict mee te geven aan je verzekeraar. Daartegenover staat, dat je je verzekeraar steeds kan contacteren om vrijblijvende info in te winnen over je rechten.

In geval van een geschil zal je verzekeraar je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis zonder dat dit onmiddellijk aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure. Je verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is en het toch tot een gerechtelijke procedure komt, zal je rechtsbijstand de kosten (proceskosten en erelonen) op zich nemen. Goed om te weten is dat de rechtsbijstandsverzekering ook de kosten vergoedt van de rechtspleging van de tegenpartij, in het geval dat je de zaak verliest.

Aanvullend of alleenstaand

Er bestaan 2 soorten rechtsbijstand. Enerzijds heb je de rechtsbijstand als aanvullende verzekering op een andere verzekering zoals auto, brand of familiale. Deze is dan logischerwijs ook enkel aanspreekbaar indien het geschil samenhangt met de hoofdverzekering. Anderzijds bestaat de rechtsbijstand ook als alleenstaande verzekering. het voordeel hiervan is, dat deze een op zichzelf staande verzekering is en je dus niet afhankelijk bent van een hoofdverzekering.

Enkele opmerkelijke cijfers

–       De kans dat je ooit voor de rechtbank moet verschijnen is waarschijnlijk groter dan je denkt. Maar liefst 1 op de 5 Vlamingen komt ooit voor de rechtbank. En dat is een opmerkelijk groot cijfer als je weet dat slechts weinigen weten dat je met een rechtsbijstandsverzekering een beroep kunt doen op een advocaat.

–       Maar liefst 44 % van wie al eens voor de rechtbank moest verschijnen, keek niet na of hij zo’n verzekering had, en dat is zonde als je weet dat deze in veel kosten kan tussenkomen.

–       1 op de 2 Vlamingen denkt dat zijn verzekeraar een advocaat aanwijst bij een rechtsbijstandsverzekering. Niets is echter minder waar. Ook al doet je verzekeraar een voorstel voor een advocaat, met een rechtsbijstandsverzekering beslis je nog altijd zelf wie je uiteindelijk als advocaat kiest. Toch zouden 9 op de 10 Vlamingen overwegen om de advocaat te nemen die hun verzekeraar voorstelt.

–       Bij de oudere generaties, weet 1 op 10 niet wat een rechtsbijstand is. Bij de jongeren is dat 1 op 3.

 

(Resultaten afkomstig van onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies in 2017.)

Solliciteer nu