Twintig tips ter preventie van carjacking !

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken biedt al sinds geruime tijd een brochure aan waarmee bestuurders van auto’s een aantal tips krijgen om een carjacking te vermijden. Wij geven u graag een overzicht van de 20 tips die ze voorzien hebben :

Tip 1

Hou een kopie van uw boord- en identiteitsdocumenten bij u alsook een foto van het voertuig om een exacte beschrijving te kunnen geven van uw voertuig in geval van carjacking. Bewaar dit samen met de factuur van aankoop.

Tip 2

Vul de signaleringsfiche van uw wagen in en bewaar deze zorgvuldig. Deze fiche kan worden verkregen in uw gemeente, via de internetsite van de federale politie en het VSP en in de stations voor technische controle. Indien uw wagen gestolen is, neem dit document dan mee om aangifte te doen bij de politiediensten. Deze fiche is een waardevolle geheugensteun, onderschat het belang er dus niet van! Bij verkoop van uw voertuig dient deze identificatiefiche aan de nieuwe eigenaar te worden overhandigd, die een nieuw formulier kan ophalen bij de bevoegde politionele overheden. Bij eventuele wijzigingen aan uw wagen, brengt u de nodige aanpassingen op de identificatiefiche aan.

Tip 3

Breng het merk van uw anti-diefstalsysteem niet op uw wagen aan.

Tip 4

Bevestig de sleutels van uw wagen en uw woning nooit aan dezelfde sleutelhanger. Laat uw reservesleutels niet achter in de wagen.

Tip 5

Als u naar uw wagen gaat, zorg dan dat u de sleutels op zak hebt (niet in de hand want zo toont u eventuele daders dat u uw wagen gaat openen) en controleer of er geen verdachte persoon in de buurt van uw voertuig is. Indien een verdachte persoon of een groep verdachte personen in de buurt van uw wagen zijn, ga dan niet naar uw wagen, maar keer terug naar het bureau, ga in een winkel binnen of ga naar een drukbezochte plaats. Indien de dader/s nog altijd aanwezig is/zijn als u terugkomt, bel dan de politiediensten.

Tip 6

Sluit uw deuren nadat u in de wagen bent ingestapt. Wanneer u eenmaal tegen een redelijke snelheid rijdt, kan u de deuren terug ontgrendelen. Wanneer u echter terug met een trage snelheid gaat rijden (bvb. in de stadskern waar u regelmatig moet stoppen) of wanneer u stilstaat voor een rood licht, maak ze dan terug vast.

Tip 7

Hou indien mogelijk voldoende afstand om te kunnen manoeuvreren.

Tip 8

Breng uw wagen nooit te dicht tot stilstand, bij een voertuig dat de weg blokkeert.

Tip 9

Blijf bij een botsing in uw wagen en wacht tot de eigenaar van de andere wagen tot bij u komt. Doe het raam half open zodat u kan praten met de andere persoon. Indien de situatie u verdacht lijkt, verlaat uw wagen dan niet en verwittig de politiediensten met uw GSM. Bij gebrek aan een GSM, zet de knipperlichten aan, claxonneer en activeer indien mogelijk de sirene van uw alarmsysteem.

Tip 10

Indien iemand een deur van uw voertuig probeert te openen, claxonneer, zet de knipperlichten aan en activeer indien mogelijk de sirene van uw alarmsysteem.

Tip 11

Kom niet met volle snelheid op een rood licht af, maar nader langzaam. Het licht zal misschien al groen zijn tegen de tijd dat u aankomt.

Tip 12

Vermijd om steeds via dezelfde weg naar huis te gaan. Zo geeft u aan eventuele daders geen informatie over uw gewoonten en vermijdt u dat deze daders een ideaal moment kunnen plannen om een carjacking te plegen.

Tip 13

Wanneer u naar huis gaat, ga na of u niet wordt gevolgd (door een wagen, motor,…). Indien dit wel het geval is, ga uw woning niet binnen, maar rijd een blokje om en zie of u nog steeds gevolgd wordt. Indien dit zo is, begeef u naar een politiecommissariaat en zorg ervoor dat u een zo precies mogelijke beschrijving kan geven van het voertuig dat u achtervolgde en van de inzittenden (type wagen – merk – nummerplaat).

Tip 14

Zet de motor niet af als de situatie u niet normaal lijkt.

Tip 15

Als u een garage hebt, plaats uw wagen in de garage om niet de aandacht te trekken van potentiële dieven. Sluit de garagedeur en de deuren van het voertuig en verwijder uw sleutels van het contact.

Tip 16

Voorzie een goede verlichting op de oprit van uw woning of, als u geen oprit hebt, parkeer uw wagen op een zo goed mogelijk verlichte plaats.

Tip 17

Lok geen mogelijke dader door uw draagbare PC, diplomatenkoffertje, GSM of andere waardevolle voorwerpen (boorddocumenten!!!!) in de wagen te laten liggen. Vermijd ook deze in uw koffer te leggen, carjackers liggen steeds op de loer!

Tip 18

Indien u getuige bent van een car-jacking, respecteer dan de slachtoffers door hen hulp te bieden eens ze beroofd zijn van hun voertuig. Breng ze vervolgens naar het dichtstbijzijnde politiecommissariaat en leg een zo volledig mogelijke verklaring af (beschrijving van de daders, hun voertuigen,…). Hou er rekening mee dat carjacking niet alleen anderen overkomt; wees dus vooruitziend en verstandig; u wenst toch ook dat anderen voor u hetzelfde zouden doen, mocht u in een gelijkaardige situatie terechtkomen.

Tip 19

Indien u het slachtoffer wordt van car-jacking, biedt dan geen weerstand en observeer alle details van deze situatie, maar staar de dader niet aan teneinde een mogelijke escalatie van zijn gewelddadig gedrag te vermijden. Begeef u onmiddellijk naar een politiecommissariaat om de feiten aan te geven.

Tip 20

Een leven is meer waard dan een wagen! Verdedig uw voertuig nooit ten koste van uw leven of probeer nooit de dader/s schrik aan te jagen.

Zoals gezegd is het goed om over een aangevulde identificatiefiche te beschikken van uw voertuig (zie tip 2) Deze identificatiefiche heeft als doel de aangifte bij een politiedienst (via proces-verbaal) na een mogelijke diefstal of verdwijning van uw voertuig eenvoudiger te maken. Zo stijgt de kans dat het voertuig uiteindelijk wordt teruggevonden. De fiche staat alvast voor u klaar op de website van de Federale Politie : Identificatiefiche voertuig.

U wenst meer informatie over carjacking: surf naar www.polfed.be

Bron : Vast Secretariaat voor Preventiebeleid. Algemene Directie voor het veiligheids- en Preventiebeleid. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Solliciteer nu