BA familiale verzekering

U bent aansprakelijk voor materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt bij derden. Het gaat hierbij om een ongelukje waarbij niemand fout is. Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding. Dit soort ongelukjes kunnen zich in huiselijke kring voordoen maar ook op straat of bij het beoefenen van een sport.

Dekking

De BA familiale verzekering vergoedt de schade die u of uw gezinsleden veroorzaakt aan derden. Ook bezoekers, de babysit of de poetsvrouw zijn verzekerd. De verzekering evolueert mee met uw dagelijkse situatie. Wanneer uw zoon of dochter naar het buitenland gaat voor een uitwisselingsprogramma is dit ook gedekt. Ook al is uw hoofdverblijfplaats België en brengt u schade aan in een hotel in het buitenland, dan is dit ook meeverzekerd.

U heeft nog de mogelijkheid om de dekking uit te breiden. De volgende schade wordt dan extra vergoed:

  • Materiële schade in een feestzaal die u huurt;
  • Wanneer u BOB bent voor vrienden en een ongeval veroorzaakt. De materiële schade aan het voertuig is gedekt;
  • Materiële schade aan gratis geleende voorwerpen in de privésfeer;
  • Schade aan de studentenkamer van uw kind;
  • Schade in een gehuurde vakantiewoning.

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van welk pakket u kiest. Bij uw keuze is het belangrijk om te kijken naar de vergoedingen per schadegeval en het eigen risico wat u moet betalen.

Wij bieden u verschillende formules aan:

  • Formule alleenstaande: (verzekeringsnemer, zonder inwonende personen);
  • Gezinsformule: (vanaf 2 inwonende personen);
  • Formule derde leeftijd: een van de verzekeringsnemers heeft de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Contact

Wilt u meer informatie of een polis aanvragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Solliciteer nu